Admission2561

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการฯ) จำนวน 3 อัตรา   new

ประกาศผลการสอบความรู้นักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากการเพิกถอนใบรับรองสถานศึกษา ณ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี (รอบ 2) 

ประกาศการดำเนินการหลักสูตรการฝึกอบรม ปีการศึกษา 2560 (ข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 09 5890 3883)   

"ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี" นักเดินเรืออาชีพ (ขอขอบคุณ: Dek-D.com)  

"ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี" ผลิตนักเดินเรือรองรับตลาดโลก (ขอขอบคุณ: VoiceTV)  

ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี...เส้นทางสู่อาชีพ "กัปตันเรือ" (ขอขอบคุณ: ข่าวการศึกษา SpringNews)  

อัตลักษณ์ของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี : "เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพด้านพาณิชยนาวี" 

เอกลักษณ์ของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี : "เป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นผู้นำการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพาณิชยนาวีของชาติ" 


เข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี