สมัครฝึกอบรมหลักสูตรลูกเรือเข้ายาม !!!images/new_icon03.gifรับสมัครอาจารย์พิเศษและวิทยากรเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี