สอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์  ประจำการศึกษา 2562

ระบบรับสมัครนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ (รอบปกติ) ประจำปีการศึกษา 2562 new  

ประกาศการสอบซ่อมหลักสูตร GMDSS GOC / GMDSS ROC /
Refresher General Operator's Certificate (GOC) / Refresher Restricted Operator's Certificate (ROC)
 


ประกาศการดำเนินการหลักสูตรการฝึกอบรม ปีการศึกษา 2561 (ข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 09 5890 3883)

"ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี" นักเดินเรืออาชีพ (ขอขอบคุณ: Dek-D.com)  

"ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี" ผลิตนักเดินเรือรองรับตลาดโลก (ขอขอบคุณ: VoiceTV)  

ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี...เส้นทางสู่อาชีพ "กัปตันเรือ" (ขอขอบคุณ: ข่าวการศึกษา SpringNews)  

อัตลักษณ์ของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี : "เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพด้านพาณิชยนาวี" 

เอกลักษณ์ของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี : "เป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นผู้นำการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพาณิชยนาวีของชาติ" 


เข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี